Политика за Връщане на Стоки - zerowaste.bg
Безплатна доставка при поръчка над 70 лв.

Политика за Връщане на Стоки

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ: 

 • Да пазите оригиналната опаковка и пълната окомплектовка на получения продукт. Пазете всичко, наистина всичко – кутии, книжки и торбички.
 • Имате право да тествате закупения продукт и да се уверите че Ви харесва, но сте задължени да го пазите в безупречно състояние и вид. Върнатия продукт трябва да бъде без следи от употреба, без драскотини, без следи от удари и с всички защитни покрития, които продукта е имал при получаването му.
 • Оригиналната опаковка, всички книжки и документи, вкл. документите за собственост, трябва да са здрави, да не са надраскани или повредени.
 • При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост.
 • Транспортните разходи за връщането на продукта се поемат от Вас.

Връщане на поръчка и Неустойки

Потребителят има право в срок от 14 дни след получаване на стоката да я върне, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или неустойка.

Разходите по връщането са за сметка на потребителя. В случай, че е налице неизпълнение на договореностите от наша страна, разходите по връщането и евентуална замяна ще са за наша сметка.

Върнатата пратка следва да бъде изпратена до офиса на Спиди, от който е била изпратена. Възстановяването на заплатената сума за върнатите артикули се извършва по банков път и не по-късно от 10 (работни) дни след получаването им при нас.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 1 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ZeroWaste“ за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „ZeroWaste“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „ZeroWaste“ потребителя трябва да изпрати по електронен път недвусмислено заявление. В тези случаи „ZeroWaste“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ZeroWaste“ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) „ZeroWaste“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ZeroWaste“ за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 2 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 1. продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;
 2. продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност;
 3. за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания;
 4. продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената,
 5. и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
 6. Когато предоставената услуга представлява информация, която е пригодена по естеството си за ползване и еднократното й получаване от Потребителя обезсмисля нейното връщане

Чл. 3 „ZeroWaste“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 4 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.

(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ZeroWaste“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(4) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(5) Рекламацията се подава устно на посочения от „ZeroWaste“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „ZeroWaste“  представя на сайта си достъп до контактна форма.

(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(7) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(10) Ако „ZeroWaste“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

10%

Абонирай се и получи 10% отстъпка! 🎁

Абонирай се да получаваш специални оферти, намаления и нови продукти!

Ние не изпращаме спам! Прочети нашата политика за поверителност за повече информация.